трајче николовски

Трајче Николовски

Македонија , р.

BIO:

ТРАЈЧЕ НИКОЛОВСКИ (1918-2003)
Трајче Николовски е роден 1918 година во Прилеп, Македонија.
Средно уметничко училиште завршил во Скопје-прва генерација.
Академија за ликовна уметност завршува во Белград 1953 година.
Член е на ДЛУМ од 1953 година, член на Ликовните педагози на Југославија и претседател на ликовната фондација “Моша Пијаде” во Белград.
Во 1963 година бил на специјализација во Париз, како стипендист на фондацијата “Моша Пијаде”.
Како член на комисијата за детски ликовни изложби на Југославија, парично е награден и испратен како делегат на Светскиот конгрес на ликовните педагози во Прага 1966.
Во своите дела опфаќа повеќе издиференцирани движења кои во себе содржат драгоцени креативни вредности. Во некои од неговите дела, го задржува реалниот однос кон објектот каде фигурата е основен поттик на ликовниот израз. Во фигуративната уметност доминантен е портретот, каде е истраен и амбициозен. Значајно место заземаат и делата од НОБ, во кои тој многу емотивно ги доживува и ги претставува трагичните настани на платната.
Уметникот низ целиот свој живот создава, понесувајќи се од емотивниот и објективниот свој живот, донесувајќи многубројни дела по кои ќе биде запаметен.
Признанија и награди:
-1973, 1977, 1983 – републичко здружение на Ликовните педагози на СРМ, Признание за 50 годишнината на ДЛУМ
1980, 1981 -Награда од Самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на град Скопје
1988 - Повелба, Градско здружение на ликовни педагози; Признание од Сојузот на ликовните педагози на Југославија
Дипломи:
1977 – Диплома од Републичкото здружение на Ликовните педагози на СР Македонија
1977- Диплома од Центар за ликовно творештво на младите
1978-1979 Диплома од Центарот за ликовно творештво на младите
1979 – Диплома од Туристичкиот сојуз на град Скопје
1984 – Диплома од Хортикултурно здружение на Македонија; Туристичкиот сојуз на Град Скопје

Девојка што чита
Масло
Продадено

Девојка што чита
Масло
Продадено

Слични автори

Драгутин Аврамовски-Гуте
Драгутин Аврамовски-Гуте
Македонија
Миле Корубин
Миле Корубин
Македонија
Ана Темкова
Ана Темкова
Македонија
Трајче Јанчевски
Трајче Јанчевски
Македонија
Вангел Коџоман
Вангел Коџоман
Македонија
Борислав Траиковски
Борислав Траиковски
Македонија
Иван Велков
Иван Велков
Македонија
Боро Митриќески
Боро Митриќески
Македонија
Танас Луловски-Тане
Танас Луловски-Тане
Македонија
Душан Перчинков
Душан Перчинков
Македонија
Теофил-Тофе Шулајковски
Теофил-Тофе Шулајковски
Македонија
Александар Ристески
Александар Ристески
Македонија
Петар Мазев
Петар Мазев
Македонија
Ордан Петлевски
Ордан Петлевски
Македонија
Лена Стефанова
Лена Стефанова
Македонија
Томо Владимирски
Томо Владимирски
Македонија
Трајче Николовски
Трајче Николовски
Македонија
Александар-Цане Јанкуловски
Александар-Цане Јанкуловски
Македонија
Томо Шијак
Томо Шијак
Македонија
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Сите дела од Трајче Николовски

Сите дела на нашиот сајт

  • Сите
  • Акрилик
  • Икона
  • Комбинирана техника
  • Масло
  • Принт
  • Скулптура
  • Филигран
  • Цртеж